Programa social

Por favor, a asistencia aos actos require unha inscrición en liña.

Please, register online to confirm attendance.

20 de outubro


21:00. Viño de honra / Wine reception.

Garum Bristro

Praciña das Penas, 1

tl. 981 10 39 10 / info@proxectogarum.com

21 de outubro


21:00. Cea de clausura / Closing dinner.

Restaurante Don Quijote

Rúa Galeras, 20.

Tl. 981 58 68 59 / info@quijoterestaurante.com

Advertisement